ฮอนด้ามะลิวัลย์ บริษัทลูกของออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG) เปิดทำการโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ในจังหวัดกระบี่

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (บริษัทแกนของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG)) ได้เปิดทำการโชว์รูมและศูนย์บริการในจังหวัดกระบี่สาขาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโชว์รูมได้เปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และศูนย์บริการได้เปิดทำการในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สาขาเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 10 ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ห่างจากสนามบินเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ มีพื้นที่โชว์รูมและศูนย์บริการมากกว่า 3,190 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่โชว์รูมประมาณ 1,590 ตารางเมตร โดยมีส่วนรับรองลูกค้าที่มีขนาดกว้างขวาง พร้อมทั้งบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม มุมพักผ่อนที่ให้ความสะดวกสบาย โดยเฉพาะมินิเธียร์เตอร์และสามารถจัดแสดงรถได้ถึง 8 คัน สำหรับพื้นที่รองรับการบริการประมาณ 1,600 ตารางเมตร มีช่องซ่อมสำหรับให้บริการมากถึง 26 ช่องซ่อม พร้อมช่อง Super Fast Tech สามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการเช็คระยะและซ่อมทั่วไปได้ถึง 900 คันต่อเดือน และบริการซ่อมตัวถังและสีได้ถึง 300 คันต่อเดือน ถือว่าเพียงพอต่อการมาใช้บริการของลูกค้าอย่างแน่นอน