ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบทุนการศึกษาเพื่อผลักดันศักยภาพนักเรียน นักศึกษาไทย

ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบทุนการศึกษาเพื่อผลักดันศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาไทย ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
23 มิถุนายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (“วิทยาลัย”) จังหวัดขอนแก่น
เลขานุการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัย และมีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบโอกาสให้น้องๆ ได้นำไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป