บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน ACG มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งดังนี้ คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)

01.
ธุรกิจจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง
02.
ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ & Repair
03.
ธุรกิจจากการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์
04.
การให้บริการหลังการขาย

โดยปัจจุบัน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด มีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 8 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 2 ภูมิภาค

8
โชว์รูมและ
ศูนย์บริการ
1 แห่ง
ศูนย์แสดงสินค้า
(โชว์รูม)

ขอนแก่น

 • สำนักงานใหญ่
 • ประชาสโมสร

สุรินทร์

 • สุรินทร์
 • วีรวัฒน์โยธิน

บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • นางรอง

ภูเก็ต

 • ภูเก็ต
 • นาคา

กระบี่

 • กระบี่
 • เมืองกระบี่

Autoclik's Branches

1 จังหวัด

2 ศูนย์บริการ

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของ ACG ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และได้เปิดให้บริการศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ (FAST-FIT) สาขาแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564. ปัจจุบันออโตคลิกมีจำนวนสาขาทั้งหมด 2 สาขาใน 1 จังหวัด

ภูเก็ต

 • เทพกระษัตรี

 • สตรีภูเก็ต