บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจถือหุ้น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน ACG ถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งเดียว คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

01.
ธุรกิจจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง
02.
ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่
03.
ธุรกิจจากการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์
04.
การให้บริการหลังการขาย

โดยปัจจุบัน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด มีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 9 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ใน 2 ภูมิภาค

8 แห่ง
โชว์รูมและ
ศูนย์บริการ
1 แห่ง
ศูนย์แสดงสินค้า
(โชว์รูม)

ขอนแก่น

  • สำนักงานใหญ่
  • ประชาสโมสร

สุรินทร์

  • สุรินทร์
  • วีรวัฒน์โยธิน

บุรีรัมย์

  • บุรีรัมย์
  • นางรอง

ภูเก็ต

  • ภูเก็ต
  • นาคา

กระบี่

  • กระบี่
  • เมืองกระบี่