ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบน้ำดื่มและหน้ากากผ้ามะลิวัลย์ ให้แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.ภูเก็ต
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบกาแฟ ณ ด่านตรวจ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบถุงยังชีพ ให้แก่เทศบาลกระบี่น้อย จ.กระบี่
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ณ โชว์รูมฮอนด้ามะลิวัลย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ ปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต
ออโตอคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ บริจาคถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น
เก็บขยะ คืนผืนทราย ให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ออโตอคอร์ปและฮอนด้ามะลิวัลย์ ร่วมต้านภัยแล้ง
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3