ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ณ โชว์รูมฮอนด้ามะลิวัลย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ ปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต
ออโตอคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ บริจาคถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น
เก็บขยะ คืนผืนทราย ให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ออโตอคอร์ปและฮอนด้ามะลิวัลย์ ร่วมต้านภัยแล้ง
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
ลูกค้าออกรถใหม่ เราบริจาคให้
ฮอนด้ามะลิวัลย์ร่วมสร้างฝันปันสนามเด็กเล่นให้น้อง