ทีมงาน ACG พร้อมบริษัทย่อย “ฮอนด้ามะลิวัลย์” และ “ออโตคลิก” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปันยาง ได้ยิ้ม”
“From the heart to the eyes” activity, inviting donations of old year desk calendars for use in the production of braille media for the visually impaired, led by ACG and its subsidiaries “Ho
ACG พร้อมบริษัทย่อย “ฮอนด้ามะลิวัลย์” และ “ออโตคลิก” รณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงาน อย่างคุ้มค่า ผลักดันโครงการ “ลดร้อน ได้รักษ์”
ทีมงาน ACG พร้อมบริษัทย่อย “ฮอนด้ามะลิวัลย์” และ “ออโตคลิก” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปันยาง ได้ยิ้ม”
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ และออโตคลิก บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ACG ร่วมมือกับ “ออโตคลิก” Clik for Rescue เพื่อขอบคุณทุกน้ำใจ อาสาสมัครรถกู้ชีพ-กู้ภัย หรือรถอาสา ที่เสียสละ และอุทิศตนเพื่อดูแลประชาชน
ACG with Honda Maliwan Join the activity “Honda Super Idea Contest 2022 Kid(s) Kra-huem Lok”
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบทุนการศึกษาเพื่อผลักดันศักยภาพนักเรียน นักศึกษาไทย
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบน้ำดื่มและหน้ากากผ้ามะลิวัลย์ ให้แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.ภูเก็ต
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบกาแฟ ณ ด่านตรวจ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบถุงยังชีพ ให้แก่เทศบาลกระบี่น้อย จ.กระบี่