นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2564 16:39
ชื่อย่อหุ้น:
ACG
ราคาล่าสุด:
2.68 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.04 (1.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
606,900

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ห้องไพรซ์รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@ach.co.th

โทรศัพท์: 043-306-333 กด 1

โทรสาร: 0-4330-6448

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและ MD&A

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

ช่องทางการร้องเรียบ

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

แบบฟอร์มการร้องเรียน