นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มี.ค. 2566 16:36
ชื่อย่อหุ้น:
ACG
ราคาล่าสุด:
1.53 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.01 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
94,902

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวล่าสุด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 043-306-333 กด 1

โทรสาร: 0-4330-6448

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและ MD&A

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

ช่องทางการร้องเรียบ

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

แบบฟอร์มการร้องเรียน