นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธ.ค. 2562 10:53
ชื่อย่อหุ้น:
ACG
ราคาล่าสุด:
1.05 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.02 (1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
13,700

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@ach.co.th

โทรศัพท์: 061-028-4555

โทรสาร: 0-4330-6448

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและ MD&A

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

ช่องทางการร้องเรียบ

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ

แบบฟอร์มการร้องเรียน