บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ACG") ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

ปัจจุบัน ACG ถือหุ้น ในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ("บริษัทแกน" หรือ "บริษัทย่อย") ซึ่งเป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ("ฮอนด้า" หรือ "Honda") (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียก ACG และบริษัทแกนว่า "กลุ่ม ACG" หรือ "กลุ่มบริษัท") ซึ่งก่อตั้งโดยนายภานุมาศ รังกูลนุวัฒน์ ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแรก ตั้งแต่ปี 2535

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ACG คือ รถยนต์ฮอนด้า ซึ่งเริ่มก่อกำเนิดจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ("Honda Motor") ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตรถยนต์ รถบรรทุก จักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภท Honda Motor มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2492 โดยนายโซอิจิโร่ ฮอนดะ เริ่มรุกตลาดโลกโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และเริ่มประสบความสำเร็จจากรถยนต์ รุ่น ฮอนด้า ซีวิค โดยเริ่มออกขายในปี พ.ศ. 2515

สาขาของเรา

ปัจจุบันเรามีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 8 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 2 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสาขา หรือต้องการนัดวันเยี่ยมชม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่