บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ACG") ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และต่อมาได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ปัจจุบัน ACG มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) เป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งก่อตั้งโดยนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ในปี 2535 ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแรก และ
2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (“ออโตคลิก”) เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast- Fit) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกฮอนด้ามะลิวัลย์และออโตคลิกว่า “บริษัทย่อย” และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่ม ACG”)

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ACG คือ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮอนด้า”) จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าให้แก่ผู้จำหน่าย (Dealers) ปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยทางฮอนด้าจะเป็นผู้คัดเลือกผู้จำหน่าย กำหนดนโยบายด้านราคาและจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งเป็นผู้จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้จำหน่าย

สาขาของเรา

ปัจจุบันเรามีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 8 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสาขา หรือต้องการนัดวันเยี่ยมชม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่