ชื่อย่อหุ้น: ACG

ราคาล่าสุด: 1.58 THB

เปลี่ยนแปลง(%)

-0.02 (-1.25%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

15,612

ราคาเปิด

1.60

วันก่อนหน้า

1.60

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.58 / 4,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.61 / 300

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.58 - 1.63

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.48 - 2.80