ชื่อย่อหุ้น: ACG

ราคาล่าสุด: 2.22 THB

เปลี่ยนแปลง(%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

122,500

ราคาเปิด

2.18

วันก่อนหน้า

2.22

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.20 / 5,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2.22 / 4,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.18 - 2.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.18 - 3.64