นักลงทุนสัมพันธ์

คุณวโรชา ไกรครุฑ

คุณวิศรุต ธรรมโชติวร

เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

043-306-333 กด 1

โทรสาร

0-4330-6448

อีเมลล์