ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

คุณวโรชา ไกรครุฑ

คุณวิศรุต ธรรมโชติวร

เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

061-020-2424 กด 1

โทรสาร

0-4330-6448

อีเมลล์