เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 02 พ.ย. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 ธันวาคม 2565 ถึง 13 มกราคม 2566 )
1.54 1.55 1.48 1.51 559,515 846,040
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 )
1.52 1.59 1.49 1.54 1,060,673 1,624,625
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มกราคม 2566 1.60 1.63 1.58 1.58 15,612 24,847
26 มกราคม 2566 1.62 1.67 1.59 1.60 43,716 70,567
25 มกราคม 2566 1.63 1.63 1.60 1.61 45,700 73,408
24 มกราคม 2566 1.63 1.64 1.61 1.61 74,115 119,568
23 มกราคม 2566 1.68 1.68 1.61 1.61 128,602 210,817
20 มกราคม 2566 1.68 1.68 1.64 1.65 176,601 293,258
19 มกราคม 2566 1.66 1.69 1.66 1.66 960,100 1,606,004
18 มกราคม 2566 1.59 1.64 1.57 1.63 284,905 460,769
17 มกราคม 2566 1.56 1.57 1.54 1.57 39,800 61,988
16 มกราคม 2566 1.53 1.58 1.53 1.54 243,500 378,291
13 มกราคม 2566 1.53 1.53 1.50 1.51 92,400 140,177
12 มกราคม 2566 1.53 1.53 1.51 1.53 41,700 63,091
11 มกราคม 2566 1.53 1.53 1.52 1.52 20,100 30,554
10 มกราคม 2566 1.52 1.53 1.51 1.53 64,500 97,754
09 มกราคม 2566 1.53 1.53 1.51 1.52 52,400 79,270
06 มกราคม 2566 1.52 1.53 1.48 1.51 89,701 133,899
05 มกราคม 2566 1.52 1.53 1.51 1.52 43,500 66,112
04 มกราคม 2566 1.51 1.52 1.50 1.52 59,409 89,661
03 มกราคม 2566 1.51 1.54 1.51 1.51 66,005 99,811
30 ธันวาคม 2565 1.54 1.55 1.51 1.51 29,800 45,711
29 ธันวาคม 2565 1.54 1.54 1.53 1.54 10,100 15,499
28 ธันวาคม 2565 1.52 1.54 1.52 1.54 46,500 71,084
27 ธันวาคม 2565 1.50 1.53 1.50 1.52 38,901 58,956
26 ธันวาคม 2565 1.55 1.55 1.50 1.52 118,804 179,408
23 ธันวาคม 2565 1.55 1.55 1.50 1.55 64,600 98,044
22 ธันวาคม 2565 1.55 1.55 1.51 1.55 6,005 9,290
21 ธันวาคม 2565 1.50 1.55 1.50 1.55 14,104 21,411
20 ธันวาคม 2565 1.52 1.53 1.51 1.51 8,000 12,123
19 ธันวาคม 2565 1.56 1.56 1.53 1.56 64,200 100,090
16 ธันวาคม 2565 1.53 1.55 1.53 1.55 17,788 27,330
15 ธันวาคม 2565 1.52 1.54 1.51 1.54 12,200 18,657
14 ธันวาคม 2565 1.56 1.56 1.53 1.54 25,900 39,986
13 ธันวาคม 2565 1.54 1.54 1.52 1.54 63,200 96,945
09 ธันวาคม 2565 1.55 1.55 1.54 1.54 32,610 50,298
08 ธันวาคม 2565 1.53 1.56 1.52 1.56 55,800 85,383
07 ธันวาคม 2565 1.53 1.59 1.49 1.55 115,411 177,982
06 ธันวาคม 2565 1.58 1.58 1.55 1.55 8,014 12,465
02 ธันวาคม 2565 1.59 1.59 1.54 1.54 69,031 107,603
01 ธันวาคม 2565 1.53 1.57 1.53 1.56 179,505 275,632
30 พฤศจิกายน 2565 1.52 1.53 1.50 1.53 110,000 166,439
29 พฤศจิกายน 2565 1.52 1.54 1.51 1.52 55,300 83,676
28 พฤศจิกายน 2565 1.53 1.55 1.52 1.52 18,000 27,672
25 พฤศจิกายน 2565 1.54 1.54 1.52 1.53 37,505 57,457
24 พฤศจิกายน 2565 1.55 1.55 1.52 1.55 22,900 35,210
23 พฤศจิกายน 2565 1.52 1.56 1.52 1.55 128,700 197,711
22 พฤศจิกายน 2565 1.55 1.59 1.52 1.52 64,062 98,103
21 พฤศจิกายน 2565 1.60 1.61 1.54 1.57 179,905 285,636
18 พฤศจิกายน 2565 1.55 1.55 1.52 1.54 67,800 104,174
17 พฤศจิกายน 2565 1.50 1.55 1.50 1.55 45,501 69,466
16 พฤศจิกายน 2565 1.55 1.56 1.51 1.51 151,300 234,237
15 พฤศจิกายน 2565 1.55 1.58 1.53 1.53 104,200 159,972
14 พฤศจิกายน 2565 1.59 1.59 1.56 1.56 18,651 29,229
11 พฤศจิกายน 2565 1.57 1.59 1.57 1.59 53,700 85,138
10 พฤศจิกายน 2565 1.57 1.61 1.57 1.59 39,117 61,587
09 พฤศจิกายน 2565 1.60 1.60 1.59 1.59 27,000 43,046
08 พฤศจิกายน 2565 1.60 1.61 1.60 1.60 96,300 154,574
07 พฤศจิกายน 2565 1.62 1.62 1.59 1.62 43,550 69,559
04 พฤศจิกายน 2565 1.63 1.63 1.61 1.62 22,700 36,742
03 พฤศจิกายน 2565 1.63 1.63 1.58 1.62 59,506 95,403
02 พฤศจิกายน 2565 1.65 1.65 1.61 1.62 97,420 158,091
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น