เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 17 ก.ย. 2562 ถึง 13 ธ.ค. 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 )
1.11 1.12 1.00 1.03 1,732,400 1,778,755
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 16 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 )
1.18 1.20 0.94 1.11 5,770,000 6,132,665
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ธันวาคม 2562 1.05 1.05 1.03 1.05 146,000 152,346
12 ธันวาคม 2562 1.03 1.09 1.03 1.04 80,000 83,424
11 ธันวาคม 2562 1.03 1.04 1.02 1.03 64,000 65,734
09 ธันวาคม 2562 1.02 1.04 1.02 1.03 60,900 62,719
06 ธันวาคม 2562 1.03 1.15 1.02 1.02 1,424,900 1,567,636
04 ธันวาคม 2562 1.02 1.05 1.00 1.03 525,600 539,934
03 ธันวาคม 2562 1.01 1.02 1.00 1.01 86,100 86,962
02 ธันวาคม 2562 1.01 1.02 1.00 1.01 135,000 136,340
29 พฤศจิกายน 2562 1.03 1.03 1.02 1.03 203,000 207,554
28 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.03 1.01 1.03 147,000 149,381
27 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.04 1.02 1.03 298,400 306,090
26 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.04 1.02 1.03 19,900 20,436
25 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.04 1.01 1.04 78,700 80,938
22 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.04 1.02 1.02 221,000 226,434
21 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.03 1.02 1.02 84,200 86,182
20 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.04 1.00 1.02 281,300 286,850
19 พฤศจิกายน 2562 1.12 1.12 1.02 1.02 170,300 177,654
18 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.03 1.00 1.02 394,600 399,040
15 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.10 1.01 1.02 99,200 102,842
14 พฤศจิกายน 2562 1.11 1.11 1.06 1.06 84,800 92,289
13 พฤศจิกายน 2562 1.10 1.11 0.96 1.11 464,900 480,800
12 พฤศจิกายน 2562 1.08 1.12 1.08 1.12 363,300 398,953
11 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.10 1.06 1.07 99,500 108,594
08 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.11 1.04 1.07 565,600 602,340
07 พฤศจิกายน 2562 1.00 1.05 1.00 1.03 266,800 273,666
06 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.01 0.99 1.00 139,200 139,087
05 พฤศจิกายน 2562 0.97 1.02 0.97 1.01 831,200 826,414
04 พฤศจิกายน 2562 1.03 1.03 0.94 0.97 639,500 627,204
01 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.06 1.02 1.03 61,700 64,458
31 ตุลาคม 2562 1.08 1.09 1.04 1.04 365,300 385,569
30 ตุลาคม 2562 1.10 1.11 1.07 1.08 240,200 262,020
29 ตุลาคม 2562 1.10 1.15 1.10 1.11 44,600 49,546
28 ตุลาคม 2562 1.10 1.11 1.09 1.11 327,500 360,178
25 ตุลาคม 2562 1.13 1.15 1.09 1.10 183,700 203,718
24 ตุลาคม 2562 1.14 1.14 1.13 1.13 92,500 104,801
22 ตุลาคม 2562 1.13 1.16 1.13 1.13 96,400 109,055
21 ตุลาคม 2562 1.14 1.17 1.12 1.13 399,500 452,608
18 ตุลาคม 2562 1.18 1.18 1.12 1.14 367,500 421,840
17 ตุลาคม 2562 1.17 1.20 1.17 1.18 110,900 130,362
16 ตุลาคม 2562 1.18 1.20 1.18 1.18 110,200 131,452
15 ตุลาคม 2562 1.17 1.18 1.16 1.18 83,700 98,209
11 ตุลาคม 2562 1.17 1.18 1.16 1.17 176,100 205,655
10 ตุลาคม 2562 1.23 1.23 1.17 1.17 379,200 448,922
09 ตุลาคม 2562 1.24 1.24 1.21 1.22 94,900 115,783
08 ตุลาคม 2562 1.23 1.25 1.22 1.22 62,900 77,180
07 ตุลาคม 2562 1.21 1.23 1.21 1.23 146,400 177,530
04 ตุลาคม 2562 1.28 1.28 1.20 1.21 826,000 1,004,317
03 ตุลาคม 2562 1.30 1.30 1.27 1.27 233,500 300,210
02 ตุลาคม 2562 1.33 1.33 1.30 1.30 524,600 684,738
01 ตุลาคม 2562 1.35 1.35 1.32 1.33 235,600 313,151
30 กันยายน 2562 1.35 1.38 1.32 1.33 750,700 1,007,023
27 กันยายน 2562 1.37 1.38 1.34 1.37 466,600 630,042
26 กันยายน 2562 1.38 1.39 1.37 1.37 63,500 87,226
25 กันยายน 2562 1.38 1.38 1.37 1.38 180,700 247,835
24 กันยายน 2562 1.38 1.43 1.37 1.38 265,600 366,803
23 กันยายน 2562 1.37 1.38 1.35 1.38 218,900 299,883
20 กันยายน 2562 1.39 1.39 1.37 1.37 209,000 287,897
19 กันยายน 2562 1.39 1.44 1.38 1.38 321,100 449,854
18 กันยายน 2562 1.40 1.40 1.39 1.39 404,700 562,609
17 กันยายน 2562 1.41 1.42 1.38 1.39 662,600 925,180
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น