เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 03 ม.ค. 2563 ถึง 27 มี.ค. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 มีนาคม 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 )
0.86 0.90 0.65 0.78 3,205,300 2,601,454
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 มกราคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 )
0.95 1.03 0.83 0.86 6,253,900 5,764,118
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มีนาคม 2563 0.78 0.80 0.76 0.79 34,600 27,313
26 มีนาคม 2563 0.79 0.81 0.79 0.79 16,300 12,935
25 มีนาคม 2563 0.80 0.80 0.77 0.77 27,600 21,472
24 มีนาคม 2563 0.79 0.79 0.70 0.74 28,400 21,098
23 มีนาคม 2563 0.75 0.79 0.75 0.75 123,100 92,439
20 มีนาคม 2563 0.81 0.93 0.80 0.86 389,600 343,568
19 มีนาคม 2563 0.70 0.84 0.70 0.81 92,200 71,273
18 มีนาคม 2563 0.78 0.86 0.77 0.81 140,100 114,998
17 มีนาคม 2563 0.72 0.78 0.72 0.75 107,900 82,281
16 มีนาคม 2563 0.74 0.83 0.68 0.70 64,800 47,187
13 มีนาคม 2563 0.78 0.89 0.66 0.78 793,400 645,227
12 มีนาคม 2563 0.78 0.78 0.65 0.69 298,000 208,840
11 มีนาคม 2563 0.83 0.84 0.77 0.81 334,600 271,237
10 มีนาคม 2563 0.84 0.86 0.79 0.83 638,600 514,768
09 มีนาคม 2563 0.84 0.88 0.79 0.82 464,400 381,919
06 มีนาคม 2563 0.88 0.90 0.86 0.90 110,600 97,683
05 มีนาคม 2563 0.87 0.89 0.86 0.88 82,700 72,464
04 มีนาคม 2563 0.84 0.90 0.84 0.89 163,000 143,364
03 มีนาคม 2563 0.85 0.87 0.83 0.85 120,800 101,970
02 มีนาคม 2563 0.86 0.86 0.78 0.83 199,200 163,982
28 กุมภาพันธ์ 2563 0.92 0.92 0.84 0.86 314,900 267,369
27 กุมภาพันธ์ 2563 0.84 0.90 0.83 0.90 118,000 102,932
26 กุมภาพันธ์ 2563 1.03 1.03 0.83 0.83 487,900 467,058
25 กุมภาพันธ์ 2563 0.85 1.03 0.83 1.03 1,242,500 1,127,787
24 กุมภาพันธ์ 2563 0.88 0.89 0.85 0.85 111,300 96,678
21 กุมภาพันธ์ 2563 0.93 0.93 0.88 0.90 355,400 314,839
20 กุมภาพันธ์ 2563 0.92 0.93 0.92 0.93 73,800 67,898
19 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.94 0.93 0.93 27,500 25,583
18 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.94 0.93 0.94 78,100 72,675
17 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.95 0.92 0.94 58,100 53,978
14 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.95 0.93 0.94 154,400 144,818
13 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.94 0.91 0.93 23,300 21,507
12 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.94 0.93 0.93 34,300 32,200
11 กุมภาพันธ์ 2563 0.94 0.94 0.93 0.93 24,900 23,341
07 กุมภาพันธ์ 2563 0.90 0.93 0.90 0.92 41,700 38,346
06 กุมภาพันธ์ 2563 0.93 0.95 0.90 0.95 269,100 244,127
05 กุมภาพันธ์ 2563 0.93 0.94 0.90 0.93 828,000 754,710
04 กุมภาพันธ์ 2563 0.95 0.95 0.92 0.93 1,910,700 1,814,289
03 กุมภาพันธ์ 2563 0.95 0.95 0.92 0.95 83,300 78,151
31 มกราคม 2563 0.95 0.96 0.94 0.95 16,700 15,832
30 มกราคม 2563 0.95 0.95 0.94 0.95 103,600 97,990
29 มกราคม 2563 0.96 0.97 0.94 0.94 231,400 218,783
28 มกราคม 2563 0.97 1.00 0.94 0.94 227,400 217,085
27 มกราคม 2563 0.98 0.99 0.96 0.96 77,700 75,894
24 มกราคม 2563 0.98 0.98 0.97 0.98 76,700 75,026
23 มกราคม 2563 0.97 0.98 0.97 0.97 98,500 96,325
22 มกราคม 2563 0.96 0.98 0.96 0.96 26,900 25,961
21 มกราคม 2563 0.97 0.97 0.96 0.97 76,000 73,494
20 มกราคม 2563 0.96 1.00 0.96 0.97 257,900 251,948
17 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.98 0.98 170,000 168,491
16 มกราคม 2563 1.00 1.00 0.98 1.00 275,900 273,243
15 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.99 1.00 33,300 33,285
14 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.99 1.00 22,200 22,173
13 มกราคม 2563 0.97 1.01 0.97 0.99 97,400 96,818
10 มกราคม 2563 1.01 1.01 1.00 1.01 225,600 225,728
09 มกราคม 2563 1.00 1.01 1.00 1.01 54,600 55,076
08 มกราคม 2563 1.00 1.01 1.00 1.01 93,100 93,164
07 มกราคม 2563 1.02 1.02 1.00 1.02 65,200 65,943
06 มกราคม 2563 1.03 1.03 1.00 1.00 288,100 289,106
03 มกราคม 2563 1.02 1.03 1.02 1.03 39,200 40,326
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น