เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 16 ต.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 )
1.20 1.22 1.05 1.08 10,288,900 11,532,262
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563 )
1.16 1.28 1.16 1.20 14,465,600 17,653,615
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 มกราคม 2564 1.20 1.22 1.18 1.19 1,568,500 1,882,279
14 มกราคม 2564 1.15 1.19 1.14 1.18 1,525,700 1,780,205
13 มกราคม 2564 1.16 1.17 1.14 1.14 1,132,200 1,296,776
12 มกราคม 2564 1.16 1.17 1.14 1.16 987,900 1,141,617
11 มกราคม 2564 1.17 1.19 1.15 1.16 1,020,000 1,187,183
08 มกราคม 2564 1.17 1.17 1.14 1.17 675,500 779,313
07 มกราคม 2564 1.17 1.19 1.15 1.15 407,300 471,057
06 มกราคม 2564 1.22 1.22 1.15 1.17 1,210,400 1,437,341
05 มกราคม 2564 1.11 1.15 1.10 1.14 684,500 773,392
04 มกราคม 2564 1.04 1.11 1.04 1.11 376,000 404,630
30 ธันวาคม 2563 1.09 1.12 1.08 1.08 485,600 533,733
29 ธันวาคม 2563 1.09 1.12 1.06 1.09 846,700 920,225
28 ธันวาคม 2563 1.15 1.15 1.05 1.06 4,115,700 4,457,194
25 ธันวาคม 2563 1.18 1.18 1.11 1.16 475,300 540,547
24 ธันวาคม 2563 1.16 1.16 1.11 1.12 655,900 740,315
23 ธันวาคม 2563 1.16 1.17 1.14 1.16 393,600 455,585
22 ธันวาคม 2563 1.07 1.17 1.07 1.16 360,200 407,203
21 ธันวาคม 2563 1.15 1.18 1.14 1.14 1,139,200 1,319,040
18 ธันวาคม 2563 1.20 1.22 1.17 1.19 1,666,300 1,977,662
17 ธันวาคม 2563 1.20 1.21 1.19 1.21 150,400 180,758
16 ธันวาคม 2563 1.20 1.22 1.18 1.20 453,600 543,825
15 ธันวาคม 2563 1.20 1.20 1.18 1.19 411,800 488,219
14 ธันวาคม 2563 1.20 1.22 1.17 1.20 1,016,900 1,221,146
09 ธันวาคม 2563 1.23 1.23 1.17 1.20 595,100 720,205
08 ธันวาคม 2563 1.23 1.25 1.22 1.22 273,400 337,729
04 ธันวาคม 2563 1.22 1.24 1.22 1.23 779,100 955,088
03 ธันวาคม 2563 1.21 1.25 1.21 1.23 491,300 606,460
02 ธันวาคม 2563 1.25 1.25 1.20 1.22 482,700 589,926
01 ธันวาคม 2563 1.28 1.28 1.25 1.25 429,500 540,374
30 พฤศจิกายน 2563 1.27 1.28 1.24 1.27 2,652,700 3,355,621
27 พฤศจิกายน 2563 1.22 1.26 1.22 1.23 2,180,500 2,687,156
26 พฤศจิกายน 2563 1.17 1.20 1.17 1.20 460,000 546,522
25 พฤศจิกายน 2563 1.19 1.20 1.18 1.19 355,800 423,043
24 พฤศจิกายน 2563 1.22 1.23 1.17 1.19 1,135,700 1,346,317
23 พฤศจิกายน 2563 1.20 1.23 1.20 1.21 449,300 544,919
20 พฤศจิกายน 2563 1.21 1.21 1.18 1.19 271,300 323,307
19 พฤศจิกายน 2563 1.19 1.21 1.19 1.19 255,800 307,749
18 พฤศจิกายน 2563 1.19 1.20 1.19 1.19 125,900 150,495
17 พฤศจิกายน 2563 1.21 1.23 1.18 1.19 720,200 871,218
16 พฤศจิกายน 2563 1.16 1.20 1.16 1.19 925,000 1,094,296
13 พฤศจิกายน 2563 1.19 1.19 1.16 1.16 2,150,200 2,505,790
12 พฤศจิกายน 2563 1.19 1.20 1.17 1.18 1,101,800 1,302,395
11 พฤศจิกายน 2563 1.17 1.24 1.15 1.20 781,100 938,031
10 พฤศจิกายน 2563 1.24 1.24 1.19 1.20 959,100 1,157,510
09 พฤศจิกายน 2563 1.22 1.24 1.20 1.23 708,300 868,214
06 พฤศจิกายน 2563 1.25 1.26 1.22 1.23 1,491,000 1,832,265
05 พฤศจิกายน 2563 1.27 1.27 1.23 1.25 678,700 841,661
04 พฤศจิกายน 2563 1.22 1.29 1.22 1.24 2,377,400 3,008,882
03 พฤศจิกายน 2563 1.28 1.28 1.22 1.22 836,100 1,034,285
02 พฤศจิกายน 2563 1.26 1.26 1.24 1.26 658,900 819,741
30 ตุลาคม 2563 1.30 1.30 1.25 1.25 1,165,600 1,483,476
29 ตุลาคม 2563 1.39 1.39 1.24 1.26 6,702,100 8,749,438
28 ตุลาคม 2563 1.25 1.32 1.23 1.32 6,166,800 7,829,301
27 ตุลาคม 2563 1.25 1.26 1.23 1.25 1,094,500 1,366,571
26 ตุลาคม 2563 1.21 1.25 1.20 1.25 957,100 1,180,284
22 ตุลาคม 2563 1.22 1.25 1.20 1.24 3,527,900 4,343,505
21 ตุลาคม 2563 1.41 1.42 1.20 1.23 14,788,000 19,879,101
20 ตุลาคม 2563 1.21 1.32 1.21 1.32 8,276,300 10,692,062
19 ตุลาคม 2563 1.25 1.25 1.18 1.21 375,500 449,522
16 ตุลาคม 2563 1.21 1.25 1.18 1.25 1,635,900 1,984,479
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น