เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 06 พ.ค. 2564 ถึง 03 ส.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 )
2.70 2.76 2.22 2.68 13,380,000 34,523,370
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 มิถุนายน 2564 ถึง 02 กรกฎาคม 2564 )
3.18 3.34 2.72 2.72 38,627,400 120,597,514
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 สิงหาคม 2564 2.44 2.46 2.38 2.40 304,500 730,982
02 สิงหาคม 2564 2.62 2.62 2.42 2.42 176,700 440,942
30 กรกฎาคม 2564 2.52 2.52 2.40 2.50 293,200 716,418
29 กรกฎาคม 2564 2.50 2.58 2.48 2.50 380,600 957,280
27 กรกฎาคม 2564 2.54 2.56 2.44 2.52 432,500 1,081,424
23 กรกฎาคม 2564 2.54 2.66 2.54 2.56 236,700 605,082
22 กรกฎาคม 2564 2.64 2.70 2.54 2.58 935,300 2,446,690
21 กรกฎาคม 2564 2.62 2.64 2.60 2.62 251,400 656,982
20 กรกฎาคม 2564 2.60 2.70 2.56 2.62 586,600 1,549,984
19 กรกฎาคม 2564 2.60 2.68 2.52 2.62 948,500 2,488,336
16 กรกฎาคม 2564 2.70 2.70 2.60 2.68 1,304,400 3,458,716
15 กรกฎาคม 2564 2.72 2.74 2.56 2.70 3,559,300 9,583,426
14 กรกฎาคม 2564 2.52 2.72 2.44 2.64 2,416,900 6,428,550
13 กรกฎาคม 2564 2.36 2.46 2.32 2.44 855,000 2,053,706
12 กรกฎาคม 2564 2.44 2.46 2.32 2.32 701,400 1,667,578
09 กรกฎาคม 2564 2.30 2.34 2.22 2.30 807,200 1,842,730
08 กรกฎาคม 2564 2.56 2.58 2.30 2.36 1,829,600 4,455,830
07 กรกฎาคม 2564 2.66 2.66 2.54 2.56 956,000 2,486,026
06 กรกฎาคม 2564 2.72 2.72 2.64 2.66 338,200 900,372
05 กรกฎาคม 2564 2.70 2.76 2.62 2.64 612,000 1,646,436
02 กรกฎาคม 2564 2.80 2.88 2.72 2.72 777,400 2,156,932
01 กรกฎาคม 2564 2.82 2.90 2.76 2.82 653,200 1,837,904
30 มิถุนายน 2564 2.82 2.90 2.82 2.84 870,800 2,473,728
29 มิถุนายน 2564 2.88 2.92 2.86 2.86 585,900 1,691,186
28 มิถุนายน 2564 2.84 2.92 2.84 2.88 329,800 953,226
25 มิถุนายน 2564 2.96 2.98 2.90 2.92 258,600 758,004
24 มิถุนายน 2564 2.96 3.00 2.88 2.96 655,700 1,929,890
23 มิถุนายน 2564 3.12 3.12 2.94 2.96 1,159,100 3,464,928
22 มิถุนายน 2564 2.94 3.22 2.92 3.02 7,898,500 24,804,258
21 มิถุนายน 2564 2.98 2.98 2.78 2.88 1,889,900 5,421,604
18 มิถุนายน 2564 3.06 3.06 3.00 3.00 281,100 846,816
17 มิถุนายน 2564 3.04 3.04 2.96 3.02 679,700 2,040,126
16 มิถุนายน 2564 3.08 3.12 3.00 3.04 808,700 2,448,684
15 มิถุนายน 2564 3.04 3.14 3.04 3.10 901,500 2,794,466
14 มิถุนายน 2564 3.10 3.12 2.98 3.08 2,144,600 6,515,438
11 มิถุนายน 2564 3.22 3.26 3.12 3.14 3,319,400 10,541,090
10 มิถุนายน 2564 3.32 3.32 3.18 3.22 3,385,000 11,084,126
09 มิถุนายน 2564 3.18 3.34 3.14 3.30 5,588,000 18,217,212
08 มิถุนายน 2564 3.22 3.28 3.14 3.14 3,319,500 10,561,888
07 มิถุนายน 2564 3.18 3.26 3.18 3.20 3,121,000 10,056,008
04 มิถุนายน 2564 3.26 3.28 3.18 3.18 3,769,100 12,103,322
02 มิถุนายน 2564 3.38 3.38 3.18 3.30 5,764,700 18,865,740
01 มิถุนายน 2564 3.38 3.38 3.32 3.32 1,323,600 4,426,046
31 พฤษภาคม 2564 3.42 3.52 3.32 3.34 6,341,600 21,485,548
28 พฤษภาคม 2564 3.30 3.64 3.26 3.38 24,038,100 83,063,732
27 พฤษภาคม 2564 2.80 3.34 2.78 3.26 32,735,000 103,366,324
25 พฤษภาคม 2564 2.72 2.94 2.72 2.84 2,623,200 7,504,166
24 พฤษภาคม 2564 2.78 2.82 2.74 2.76 2,881,900 7,968,280
21 พฤษภาคม 2564 2.98 3.06 2.76 2.78 7,816,300 22,464,036
20 พฤษภาคม 2564 2.74 3.10 2.66 2.90 11,699,800 33,885,656
19 พฤษภาคม 2564 2.44 2.58 2.44 2.58 1,513,500 3,823,294
18 พฤษภาคม 2564 2.42 2.60 2.38 2.44 6,926,500 17,210,354
17 พฤษภาคม 2564 2.76 2.76 2.42 2.46 5,917,100 14,981,200
14 พฤษภาคม 2564 2.70 2.88 2.66 2.70 5,975,800 16,427,206
13 พฤษภาคม 2564 3.26 3.34 2.82 2.92 13,160,800 40,737,438
12 พฤษภาคม 2564 3.48 3.50 3.20 3.30 15,338,600 51,605,422
11 พฤษภาคม 2564 3.48 3.58 3.48 3.50 4,687,400 16,407,310
10 พฤษภาคม 2564 3.50 3.68 3.46 3.58 6,188,000 22,332,612
07 พฤษภาคม 2564 3.56 3.64 3.40 3.50 5,832,500 20,563,436
06 พฤษภาคม 2564 3.42 3.68 3.26 3.56 11,824,900 40,920,826
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น