เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 22 ต.ค. 2562 ถึง 20 ม.ค. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 ธันวาคม 2562 ถึง 06 มกราคม 2563 )
1.04 1.04 1.00 1.00 1,029,900 1,045,009
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562 )
1.01 1.15 1.00 1.02 4,595,500 4,816,855
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 มกราคม 2563 0.96 1.00 0.96 0.97 257,900 251,948
17 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.98 0.98 170,000 168,491
16 มกราคม 2563 1.00 1.00 0.98 1.00 275,900 273,243
15 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.99 1.00 33,300 33,285
14 มกราคม 2563 0.99 1.00 0.99 1.00 22,200 22,173
13 มกราคม 2563 0.97 1.01 0.97 0.99 97,400 96,818
10 มกราคม 2563 1.01 1.01 1.00 1.01 225,600 225,728
09 มกราคม 2563 1.00 1.01 1.00 1.01 54,600 55,076
08 มกราคม 2563 1.00 1.01 1.00 1.01 93,100 93,164
07 มกราคม 2563 1.02 1.02 1.00 1.02 65,200 65,943
06 มกราคม 2563 1.03 1.03 1.00 1.00 288,100 289,106
03 มกราคม 2563 1.02 1.03 1.02 1.03 39,200 40,326
02 มกราคม 2563 1.02 1.03 1.02 1.02 136,500 139,355
30 ธันวาคม 2562 1.03 1.03 1.02 1.03 31,200 31,915
27 ธันวาคม 2562 1.02 1.04 1.02 1.04 59,900 61,678
26 ธันวาคม 2562 1.03 1.04 1.00 1.02 259,000 261,646
25 ธันวาคม 2562 1.02 1.03 1.02 1.03 11,800 12,151
24 ธันวาคม 2562 1.02 1.03 1.02 1.03 117,500 120,089
23 ธันวาคม 2562 1.03 1.03 1.02 1.02 85,300 87,298
20 ธันวาคม 2562 1.04 1.04 1.03 1.03 1,400 1,445
19 ธันวาคม 2562 1.03 1.04 1.02 1.02 143,200 147,371
18 ธันวาคม 2562 1.03 1.11 1.02 1.03 197,300 201,780
17 ธันวาคม 2562 1.03 1.05 1.01 1.02 216,300 221,314
16 ธันวาคม 2562 1.05 1.05 1.02 1.03 182,700 187,430
13 ธันวาคม 2562 1.05 1.05 1.03 1.05 146,000 152,346
12 ธันวาคม 2562 1.03 1.09 1.03 1.04 80,000 83,424
11 ธันวาคม 2562 1.03 1.04 1.02 1.03 64,000 65,734
09 ธันวาคม 2562 1.02 1.04 1.02 1.03 60,900 62,719
06 ธันวาคม 2562 1.03 1.15 1.02 1.02 1,424,900 1,567,636
04 ธันวาคม 2562 1.02 1.05 1.00 1.03 525,600 539,934
03 ธันวาคม 2562 1.01 1.02 1.00 1.01 86,100 86,962
02 ธันวาคม 2562 1.01 1.02 1.00 1.01 135,000 136,340
29 พฤศจิกายน 2562 1.03 1.03 1.02 1.03 203,000 207,554
28 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.03 1.01 1.03 147,000 149,381
27 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.04 1.02 1.03 298,400 306,090
26 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.04 1.02 1.03 19,900 20,436
25 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.04 1.01 1.04 78,700 80,938
22 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.04 1.02 1.02 221,000 226,434
21 พฤศจิกายน 2562 1.02 1.03 1.02 1.02 84,200 86,182
20 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.04 1.00 1.02 281,300 286,850
19 พฤศจิกายน 2562 1.12 1.12 1.02 1.02 170,300 177,654
18 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.03 1.00 1.02 394,600 399,040
15 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.10 1.01 1.02 99,200 102,842
14 พฤศจิกายน 2562 1.11 1.11 1.06 1.06 84,800 92,289
13 พฤศจิกายน 2562 1.10 1.11 0.96 1.11 464,900 480,800
12 พฤศจิกายน 2562 1.08 1.12 1.08 1.12 363,300 398,953
11 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.10 1.06 1.07 99,500 108,594
08 พฤศจิกายน 2562 1.04 1.11 1.04 1.07 565,600 602,340
07 พฤศจิกายน 2562 1.00 1.05 1.00 1.03 266,800 273,666
06 พฤศจิกายน 2562 1.01 1.01 0.99 1.00 139,200 139,087
05 พฤศจิกายน 2562 0.97 1.02 0.97 1.01 831,200 826,414
04 พฤศจิกายน 2562 1.03 1.03 0.94 0.97 639,500 627,204
01 พฤศจิกายน 2562 1.06 1.06 1.02 1.03 61,700 64,458
31 ตุลาคม 2562 1.08 1.09 1.04 1.04 365,300 385,569
30 ตุลาคม 2562 1.10 1.11 1.07 1.08 240,200 262,020
29 ตุลาคม 2562 1.10 1.15 1.10 1.11 44,600 49,546
28 ตุลาคม 2562 1.10 1.11 1.09 1.11 327,500 360,178
25 ตุลาคม 2562 1.13 1.15 1.09 1.10 183,700 203,718
24 ตุลาคม 2562 1.14 1.14 1.13 1.13 92,500 104,801
22 ตุลาคม 2562 1.13 1.16 1.13 1.13 96,400 109,055
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น