นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียก ("บริษัท") มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ("คุกกี้") เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกราย เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการและการบริการของบริษัท โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การใช้คุ้กกี้ของบริษัท

 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้สมาชิกหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถใช้งานในระบบเว็บไซต์เมื่อ Sign In ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อช่วยระบุอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าใช้งาน ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมไว้ เพื่อให้สามารถระบุความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

ประเภทของคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
 2. คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies): มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): ทำการบันทึกและจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือสื่อโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุ้กกี้ของบริษัทเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ แต่หากผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้นั้นอาจส่งส่งทำให้เว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ที่คุกกี้ถูกออกแบบไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • กรณีใช้ Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic)
 • กรณีใช้ Safarii (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) and iOS (https://support.apple.com/en-us/HT201265)
 • กรณีใช้ Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10)
 • กรณีใช้ Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)

นโยบายส่วนบุคคลของของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากผู้ใช้งานกดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนดยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากเว็บไซต์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ส่วนงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อีเมล์ : [email protected]
โทร : 043-306333 ต่อ 5

แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564