หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่า ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่
    • โทรศัพท์: 043-306-333 กด 1
    • อีเมลเลขานุการบริษัท: [email protected]
    • ทางไปรษณีย์: ไปยัง เลขานุการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์
      ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือกรอกรายละเอียดของท่านผ่านช่องทางการร้องเรียน ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น