วันที่ รายละเอียด
วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603