วันที่ รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ห้องไพรซ์รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร