ฮอนด้ามะลิวัลย์ จัดงานอบรมขับขี่ปลอดภัยครั้งที่ 1 หลักสูตร การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สาขา ภูเก็ต และ สาขานาคา

ฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้จัดกิจกรรม "อบรมขับขี่ปลอดภัยครั้งที่ 1 หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ" ให้กับลูกค้าในพื้นที่ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัทฯตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมดีๆให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง