ออโตคอร์ปร่วมกับฮอนด้ามะลิวัลย์ มอบน้ำดื่มและหน้ากากผ้ามะลิวัลย์ ให้แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

ทีมงานออโตคอร์ปและฮอนด้ามะลิวัลย์ นำทีมโดยนางสุจิตรา ไชยนิคม (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้ทำการมอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็คและหน้ากากผ้ามะลิวัลย์ 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ